Forex handel

Forex markt, handel in vreemde valuta.

Bij de Forex markt gaat het om de handel in vreemde valuta, aandelen en soortgelijke producten. De valuta van een land wordt afgewogen tegen de valuta van een ander land om de waarde te bepalen. De waarde van die vreemde valuta wordt in aanmerking genomen bij het verhandelen van aandelen op de Forex markten. De meeste landen hebben controle over de waarde van die landen, waarbij het gaat om de valuta, of het geld. Tot degenen die vaak betrokken zijn bij de Forex markten behoren banken, grote bedrijven, regeringen en financiële instellingen.

Wat maakt de Forex anders dan de aandelenmarkt?

Bij een forex handel zijn ten minste twee landen betrokken, en deze kan wereldwijd plaatsvinden. De twee landen zijn één, met de belegger, en twee, het land waarin het geld wordt geïnvesteerd. De meeste transacties op de Forex markt vinden plaats via een effectenmakelaar, zoals een bank.

Waaruit bestaat de Forex markt eigenlijk?

De valutamarkt bestaat uit een verscheidenheid van transacties en districten. Degenen die betrokken zijn bij de Forex markt handelen in grote volumes, grote geldbedragen. Degenen die betrokken zijn bij de Forex markt zijn over het algemeen betrokken bij contante handel, of bij de handel in zeer liquide activa die je snel kunt verkopen en kopen. De markt is groot, zeer groot. U zou de Forex markt als veel groter kunnen beschouwen dan de aandelenmarkt in een land als geheel. Degenen die betrokken zijn bij de Forex, handelen dagelijks vierentwintig uur per dag en soms wordt de handel in het weekend voltooid, maar niet alle weekenden.

U zult misschien verbaasd zijn over het aantal mensen dat betrokken is bij de Forex handel. In het jaar 2004, was bijna twee triljoen dollar een gemiddeld dagelijks handelsvolume. Dit is een enorm aantal voor het aantal dagelijkse transacties die plaatsvinden. Bedenk hoeveel een biljoen dollar is en vermenigvuldig dat met twee, en dit is het geld dat elke dag van eigenaar verandert!

De Forex is niet iets nieuws, maar wordt al meer dan dertig jaar gebruikt. Met de introductie van computers en vervolgens het internet, blijft de handel op de Forex markt groeien naarmate meer en meer mensen en bedrijven zich bewust worden van de beschikbaarheid van deze handelsmarkt. Forex maakt slechts ongeveer tien procent uit van de totale handel van land tot land, maar naarmate de populariteit van deze markt blijft toenemen, kan dat aantal stijgen.

Let op 

Handelen in Forex is een vorm van beleggen. Dit brengt risicos met zich mee. Raadpleeg altijd een specialist als u hiermee aan de slag wilt.

Wisselkoersen berekenen:

Ga snel naar: