Wisselkoers Dollar berekenen:

Meer over de wisselkoers van de Dollar

Net als bij de pond, is het bij de dollar zo dat er meerdere landen gebruik maken van deze benaming voor hun munteenheid, maar dat het niet dezelfde soorten dollars zijn die ook niet dezelfde waarde hebben. Zo zijn Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, naast Noord-Amerika, landen waar gebruik wordt gemaakt van de dollar als betaalmiddel. Wees dus altijd zorgvuldig in de benaming die je gebruikt. In deze tekst zal het gaan over de wisselkoers met betrekking tot de Amerikaanse dollar (USD).

Koersen:
Dollar naar Euro
Euro naar Dollar

Wisselkoers Dollar vandaag

De Amerikaanse dollar is de bekendste en belangrijkste valutasoort op aarde. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is Noord-Amerika een van de meest invloedrijke landen ter wereld. Ontstaat er een wereldcrisis, dan wordt ervan uit gegaan dat Noord-Amerika een van de eerste landen is die met een oplossing komt en bij onderhandelingen op het gebied van wereldse aangelegenheden is Noord-Amerika meestal een belangrijke gesprekspartner. Ten tweede zijn alle prijzen van olie en goud, producten waarvan de prijs over de hele wereld erg belangrijk is, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. De prijs van olie en goud wordt dus uitgedrukt in Amerikaanse dollar en het maakt dus heel veel uit voor de inkoop van deze producten of de dollar veel of weinig waard is.

Waarde dollar

Sinds de invoering van de euro is het al zo dat de dollar over het algemeen minder waard is dan de euro. Dat betekent dat je voor elke euro die je inlevert, meer dan een dollar krijgt. Dat maakt het gunstig voor ons Europeanen om naar Noord-Amerika op vakantie te gaan, of om producten te kopen in Noord-Amerika en deze naar ons te laten versturen. Vooral bij duurdere producten kun je zo soms aardig wat geld besparen. Soms is het belangrijk om de wisselkoersen in de gaten te houden. Als de dollar erg laag staat en dus minder waard is dan op andere dagen, is het extra gunstig om een aankoop te doen in dollars.

Wisselkoersen stabiel?

Toch zal de prijs die je voor een product betaalt van de ene op de andere dag meestal niet zo ontzettend veel schelen. Zowel de waarde van de dollar, als de waarde van de euro, is namelijk redelijk stabiel. Zelfs over wat langere tijd zijn er onder normale omstandigheden vaak geen enorme schommelingen te zien op dit gebied. Als je de hoogste en de laagste stand van de dollar bekijkt tussen september 2015 en september 2016, dan is het verschil ongeveer 9 cent. Eind 2015 kreeg je namelijk voor een euro ongeveer 1,06 dollar, terwijl je hier in mei 2016 op het hoogtepunt ongeveer 1,15 dollar voor kreeg. Binnen een maand is het verschil meestal niet groter dan 2 dollarcent, mits er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen, zoals natuurrampen of belangrijke economische gebeurtenissen.

Onverwachte schommelingen dollarkoers

Deze laatste opmerking is een hele belangrijke. Soms gebeuren er namelijk dingen die veel invloed hebben op de waarde van de euro of de dollar, waardoor de wisselkoers flink verandert. Bekijk je bijvoorbeeld de ontwikkeling van de waarde van de dollar ten opzichte van de euro over de periode mei 2014 tot mei 2015, dan zie je dat deze waarde sinds mei 2014 behoorlijk gestegen is ten opzichte van normale waardeverschillen. Zo kreeg je in mei 2014 voor een euro nog ongeveer 1,40 dollar, terwijl je hier in maart 2015 nog maar ongeveer 1,05 dollar voor kreeg. De reden voor deze waardestijging is een fikse groei van de Amerikaanse economie. Dit gegeven laat zien dat zelfs een wisselkoers die over langere tijd normaal gesproken redelijk stabiel is, in korte tijd ineens een groot verschil kan laten zien. Daarom is het altijd belangrijk om de wisselkoersen van de dollar en de euro enigszins in de gaten te houden op het moment dat je een van deze valuta wilt aan-of verkopen, ondanks dat deze koersen nu alweer voor langere tijd relatief gelijk zijn gebleven.

Ga snel naar: